זה היום עשה ה',
נגילה ונשמחה בו!

ביום העצמאות תשפ"ב - תושבי אשדוד מוזמנים להצטרף לתפילות החג ברחבי העיר!

רשימת בתי הכנסת והתפילות החגיגיות

בסידור לפי רובעים:

18:30 מנחה
18:45 שיעור הכנה ליום העצמאות מהרב זיני
19:45 ערבית חגיגית

07:45 שחרית
09:00 לימוד עם הרב זיני

19:00 מנחה,
מיד לאחר מכן ערבית

07:00 שחרית

19:45 ערבית חגיגית

07:00 שחרית

19:30 תפילת ערבית חגיגית

08:00 תפילת שחרית

19:30 ערבית חגיגית

07:30 שחרית חגיגית
תכנית:
09:00 שיעור הרב אלגזי – ראש מכון צורבא דרבנן

19:30 ערבית חגיגית

07:00 שחרית

19:30 מנחה
מיד לאחר מכן ערבית

7:00 מניין ראשון
8:30 מניין שני (הודו)

19:05 מנחה
19:30 ערבית חגיגית

07:30 שחרית

19:30 ערבית

07:00 שחרית – נץ
08:00 שחרית

18:45 מנחה
19:00 שיחה: מהותו של יום העצמאות
19:30 ערבית חגיגית
20:30 הרקדה והפעלות לילדים

08:00 שחרית חגיגית

19:25 ערבית

07:00 שחרית

19:40 ערבית

07:00 שחרית (קורבנות)

18:45 מנחה
שיחה ליום העצמאות
19:45 ערבית חגיגית

07:00 שחרית (הודו)

19:00 מנחה וערבית

7:00 שחרית

19:45 תפילה חגיגית – 'הלל' בליווי התזמורת

לחצו כדי לשתף את זמני התפילות
עם חברים אשדודים!

חג עצמאות שמח
לכל בית ישראל!