זה היום עשה ה',
נגילה ונשמחה בו!

ביום העצמאות תשפ"ב - תושבי אשדוד מוזמנים להצטרף לתפילות החג ברחבי העיר!

רשימת בתי הכנסת והתפילות החגיגיות

בסידור לפי רובעים: