זה היום עשה ה',
נגילה ונשמחה בו!

ביום העצמאות תשפ"א - תושבי אשדוד מוזמנים להצטרף לתפילות החג ברחבי העיר!

רשימת בתי הכנסת והתפילות החגיגיות

בסידור לפי רובעים:

חג עצמאות שמח
לכל בית ישראל!